Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy praktycznej dla dł


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl