Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- świetna ścieżka do finansowej stabilno

Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz wiedzieć
Restrukturyzacja kredytów jest zagadnieniem, które w przeważającej części przypadków niedużo mówi statystycznemu kredytobiorcy. Nawet jeżeli tego rodzaju wyrażenie jest niektórym osobom znajome to skromny odsetek ludzi jest w stanie wytłumaczyć o co tak faktycznie chodzi. Poniższy materiał ma za zadanie przybliżyć nieco zagadnienie i posiadam szczerą nadzieję, iż czytelnik weźmie z niego refleksje także dla własnej osoby. Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -
oddłużanie
W swej pracy specjalizuje się aktywności finansowo- prawniczej gdzie restrukturyzacja kredytów zajmuje pierwsze miejsce jako sposób na wyjście z kłopotów kredytowych. Jak wskazują minione badania statystyczne w naszym państwie przybywa osób, których dotyka temat nadmiernego zadłużenia. Zeszłoroczny raport poważnej organizacji badawczej wskazuje, iż już ponad dwa miliony naszych rodaków nie spłaca w terminie swych zobowiązań. Nie wolno nam zaniedbywać tego zjawiska albowiem wpływa ono w sposób w znacznym stopniu pejoratywny na całą krajową gospodarkę. pojawiaja sie na tej stronie internetowej
jak usunać wpis z bik
Restrukturyzacja kredytów ma za zadanie przeciwstawiać się niepomyślnym skutkom sytuacji w której to dana jednostka nie radzi sobie ze spłatą swoich długów. Przyczyny takiego rodzaju stanu rzeczy są rozmaite i nie możemy pomawiać tylko dłużników, którzy w sposób nieodpowiedzialny i w pełni świadomy zaciągali zobowiązania, które już na początku były wątpliwe w spłacie. Drugą stroną medalu jest albowiem strategia agend kredytowych, które świadczą produkty polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek. Bardzo często, kwota którą klient przyjmuje w obrębie pożyczki jest trzy razy mniejsza od tej, jaką zobligowany jest zwrócić. W przypadku osoba, która nie ma dostatecznej świadomości finansowej zatwierdza takową umowę to nierzadko kończy się to w przykry sposób gdyż niezwrócona wierzytelność trafia do sądu i jest to naturalna droga do egzekucji komorniczej.
mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz wiedzieć

http://boguumil.soup.io
Restrukturyzacja kredytów to przede wszystkim zmiana organizacji w ich spłacie i jest stosowana przede wszystkim w sytuacji kiedy kredytobiorca z różnorodnych aspektów nie radzi sobie z właściwą spłatą zaciągniętych deklaracji. Nie ma w tym przypadku większego znaczenia czy są to kredyty czy też pożyczki. Strategia postępowania jest nader przybliżony.

W jakim momencie restrukturyzacja kredytów jest wskazana? Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -
Na tak zbudowane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek jest specjalny i wymaga nieznacznie zmienionej taktyki działania. Dobrze jest wówczas gdy prowadzimy własny domowy budżet w postaci formalnej np. wyśmienitym wyjściem jest uznany arkusz kalkulacyjny. Dzięki niemu posiadamy możliwość w klarowny i przejrzysty sposób ustalić swoje przychody i co w naszym wypadku jest nader ważne koszty powiązane ze spłatą naszych kredytów. Dobrze jest gdy każdego miesiąca pozostaje nam jeszcze kwota wolna do wykorzystania tzw. poducha finansowa.
http://antywindykacja.net/podstrona/oddluzanie/czyszczenie-rejestrow-bik-i-br http://wallinside.com
Ale już gdy dostrzegamy, iż poziom naszych kosztów niebezpiecznie przybliża się do ilości przychodów to jest to sygnał alarmowy komunikujący o tym, iż restrukturyzacja kredytów jest jak najbardziej wskazana. Nie możemy czekać z rozpoczęciem decyzji dlatego, że zbytnia niefrasobliwość może być źródłem poważnych problemów finansowych. Musimy posiadać świadomość, że np. w chwili gdy zaległości w spłatach naszych rat będą wynosić minimum 2-ie raty to kredytodawca będzie już posiadał podstawy prawne aby nasza umowa kredytowa została wypowiedziana. Nie wolno nam do tego dopuścić. Zawsze bowiem ceny powiązane z komornikiem mogą być wyższe niż obecne nakłady jakie jesteśmy zobowiązani ponieść w stosunku do banku.

June 09 2015

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- wspaniałe rozwiązanie dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka. Wiecej wskazowek Restrukturyzacja kredytów- wskazówki fachowców na bezzwłoczne wyjście z długów

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.
http://jaxrovsv.soup.io/post/592218948/Restrukturyzacja-kredyt-w-jako-taktyka-na-kredytowe
Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.
Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -
zobacz
mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- wspaniałe wyjście dla przekredytowanyc

Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - restrukturyzacja kredytu
Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wtedy jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni przez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Gdyż trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. oddłużenie
Oficjalna strona
Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą. Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla zadłużonych


June 07 2015

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów jako strategia na pożyczkowe strapienia


Restrukturyzacja kredytów jest zagadnieniem, które w dużej ilości przypadków niewiele mówi statystycznemu kredytobiorcy. Nawet jeżeli takiego typu wyrażenie jest niektórym ludziom znajome to mały procent użytkowników jest w stanie wyjaśnić o co tak faktycznie chodzi. Poniższy paragraf ma za zadanie przybliżyć trochę temat i mam szczerą wiarę, że czytelnik wyciągnie z niego wnioski również dla siebie.

W swojej pracy specjalizuje się działalności finansowo- prawnej gdzie restrukturyzacja kredytów zajmuje pierwsze miejsce jako sposób na wyjście z tarapatów kredytowych. Jak wskazują ostatnie ankiety statystyczne w naszym kraju przybywa osób, których dotyka temat przesadnego obciążenia. Ubiegłoroczny raport poważnej agendy badawczej eksponuje, iż już ponad 2 miliony naszych rodaków nie płaci w terminie swych zobowiązań. Nie możemy ignorować tego zjawiska gdyż wpływa ono w sposób w dużym stopniu niepożądany na całą krajową gospodarkę.

Restrukturyzacja kredytów ma za zadanie przeciwdziałać niekorzystnym skutkom pozycji w której dana jednostka nie radzi sobie ze spłatą swoich długów. Powody takiego typu stanu rzeczy są wielorakie i nie możemy pomawiać jedynie dłużników, którzy w sposób nieodpowiedzialny i w pełni uświadomiony zaciągali zobowiązania, które już na samym początku były wątpliwe w spłacie. Drugą stroną medalu jest albowiem taktyka agend finansowych, które świadczą produkty polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek. Dosyć często, suma którą konsument dostaje w ramach pożyczki jest trzy razy mniejsza od tej, jaką zmuszony jest spłacić. Jeśli osoba, która nie posiada wystarczającej świadomości finansowej zatwierdza tego rodzaju umowę to częstokroć kończy się to w bolesny sposób gdyż niezwrócona wierzytelność trafia do sądu i jest to prosta droga do egzekucji komorniczej.
mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów w ostatnim okresie cieszy się raz po raz większym zaciekawieniem naszych rodaków i nie ma w tym fakcie nic dziwnego. Jak bowiem demonstrują minione analizy prowadzone przez krajowy instytut badawczy ponad dwa miliony Polaków nie płaci w czasie swych zobowiązań. Oznacza to, że z każdym rokiem przybywa jednostek zadłużonych, które nie radzą sobie z organizacją swego długu. Mnóstwo praktyków zaznacza to, iż jeżeli trend ten będzie się trzymać to może to przyczynić się do wielu tragedii rodzinnych, jest to rezultat w skali mikro. Jakkolwiek w skali makro wytwarza to nader negatywne rezultaty dla ojczystej gospodarki. Tzn. ludzie nadmiernie zadłużone gdy nie posiadają możliwości regulowania swych zobowiązań i pragnąc wystrzec się przed egzekucją komorniczą uciekają w "szarą strefę" i wypadają jak wielu przekonuje z "obiegu" ekonomicznego".

Zadaniem doradców kredytowych jest to aby nie doprowadzać do tak skrajnych sytuacji a w czasie gdy osoba ma kłopoty pieniężne wykorzystywać stosowne rozwiązania. Jednym z nich jest restrukturyzacja kredytów. Redukuje się ona przede wszystkim do tego aby w sytuacji w której to klient nie ma zasobów finansowych na spłatę kredytu np. uległ poważnemu wypadkowi i utracił pracę a w związku z tym źródło zarobkowania bank zgodził się na zawieszenie spłaty kredytu na pewien czas lub zmniejszył wielkość rat.

W niektórych wypadkach restrukturyzacja kredytów opiera się na ich konsolidacji. Np. jest pewna grupa osób, która posada kilka albo nawet parenaście pożyczek krótkoterminowych tzw. chwilówek. Mają one to do siebie, iż są relatywnie drogie w obsłudze a w końcu zdecydowanie wygodniejszym wyjściem jest jeden tani kredyt konsolidacyjny.

June 06 2015

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- świetna ścieżka do finansowej niezależ


Restrukturyzacja kredytów jest sprawą, które w dużej ilości przypadków niewiele mówi statystycznemu użytkownikowi. Nawet jeśli tego typu wyrażenie jest niektórym jednostkom znajome to skromny procent ludzi jest w stanie wytłumaczyć o co tak faktycznie chodzi. Poniższy materiał ma za zadanie przybliżyć nieco zagadnienie i posiadam szczerą wiarę, iż czytelnik weźmie z niego wnioski również dla własnej osoby.

W swej pracy zajmuje się aktywności finansowo- prawnej gdzie restrukturyzacja kredytów zajmuje pierwsze miejsce jako metoda na wyjście z tarapatów kredytowych. Jak demonstrują minione badania statystyczne w naszym kraju przybywa osób, których dotyka temat nadmiernego zadłużenia. Ubiegłoroczny raport poważnej agencji badawczej pokazuje, że już przeszło 2 miliony naszych rodaków nie płaci na czas swoich zobowiązań. Nie wolno nam zaniedbywać tego zjawiska gdyż oddziałuje ono w sposób wysoce ujemny na całą krajową gospodarkę.

Restrukturyzacja kredytów ma za zadanie przeciwstawiać się niepomyślnym skutkom sytuacji w jakiej to dana osoba nie radzi sobie ze spłatą swych zadłużeń. Powody takiego stanu rzeczy są wielorakie i nie możemy potępiać tylko dłużników, którzy w sposób nieodpowiedzialny i w pełni świadomy zaciągali zobowiązania, które już na początku były wątpliwe w spłacie. Drugą stroną medalu jest albowiem taktyka organizacji finansowych, które świadczą usługi polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek. Dosyć często, suma którą nabywca przyjmuje w ramach pożyczki jest trzy razy mniejsza od tej, jaką zmuszony jest zwrócić. Jeżeli osoba, która nie ma dostatecznej świadomości finansowej podpisuje takową umowę to w wielu przypadkach kończy się to w przykry sposób gdyż niezwrócona wierzytelność trafia do sądu i jest to naturalna droga do egzekucji komorniczej.
mzarcin

Restrukturyzacja kredytów jest coraz to w większym stopniu atrakc


Restrukturyzacja kredytów jest sprawą, które w dużej ilości przypadków mało mówi statystycznemu klientowi. Nawet jeżeli takie wyrażenie jest niektórym jednostkom znajome to mały odsetek osób jest w stanie wyjaśnić o co tak naprawdę chodzi. Poniższy materiał ma za zadanie wytłumaczyć trochę temat i mam szczerą wiarę, iż czytelnik weźmie z niego spostrzeżenia także dla siebie.

W swej pracy zajmuje się aktywności finansowo- prawniczej gdzie restrukturyzacja kredytów zajmuje czołowe miejsce jako metoda na wyjście z kłopotów kredytowych. Jak demonstrują minione badania statystyczne w naszym państwie przybywa osób, których dotyka temat przesadnego długu. Ubiegłoroczny raport poważnej instytucji badawczej demonstruje, że już ponad 2 miliony naszych rodaków nie płaci na czas swych zadłużeń. Nie wolno nam pomijać tego zjawiska gdyż oddziałuje ono w sposób wysoko negatywny na całą krajową gospodarkę.

Restrukturyzacja kredytów ma za zadanie przeciwstawiać się niepomyślnym skutkom pozycji w której dana osoba nie radzi sobie ze spłatą swych zadłużeń. Przyczyny takiego typu stanu rzeczy są wielorakie i nie możemy winić jedynie dłużników, którzy w sposób nieodpowiedzialny i w pełni uświadomiony zaciągali zobowiązania, które już na samym początku były wątpliwe w spłacie. Drugą stroną medalu jest bowiem taktyka przedsiębiorstw finansowych, które świadczą usługi polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek. Dosyć często, suma którą klient odbiera w ramach pożyczki jest trzy razy mniejsza od tej, jaką zobligowany jest zwrócić. W przypadku osoba, która nie ma zadowalającej świadomości finansowej zatwierdza taką umowę to wielokrotnie kończy się to w przykry sposób gdyż niezwrócona wierzytelność trafia do sądu i jest to prosta droga do egzekucji komorniczej.

June 04 2015

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- znakomita ścieżka do finansowej niezal


Działam w dziedzinie finansowo- pożyczkowej od dobrych kilkunastu lat. Z biegiem czasu zacząłem zauważać jak wielkim kłopotem w naszym polskim narodzie jest kwestia zadłużenia. Dlatego też z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że najatrakcyjniejszym rozwiązaniem na taką sytuację jest restrukturyzacja kredytów i to z kilku podstawowych względów. O tych powodach wspominam niżej.

Restrukturyzacja w swoim zasadniczym znaczeniu określa modyfikację organizacji. W aspekcie kredytów określa zmianę spobobów ich spłacania lub co częstokroć wiąże się z tym zabiegiem ich połączenie. Historia każdego odbiorcy, który do mnie trafia jest z grubsza porownywalna. Zaczyna się w każdym przypadku od jednego kredytu np. na spędzenie egzotycznych wczasów. Przecież człowiek całe życie ciężko pracuje i niedużo ma z tego pożytku. Po wczasach trzeba by wyremontować mieszkanie. Ile bowiem możemy żyć w mieszkaniu umeblowanym w nurcie "późny PRL". Na tego rodzaju cel również można zaciągnąć jak wskazuje reklama atrakcyjny kredyt.

W tym momencie objawia się niefrasobliwość wielu odbiorców. Gdyż bardzo duża grupa z nich nie myśli nawet czy rzeczywiście w następnym miesiącu będzie posiadało zasoby pieniężne na spłatę swych zaciągniętych pożyczek. Niekiedy dochodzą do tego strapienia życiowe np. strata pracy i w takim przypadku sytuacja zaczyna być trudna. Właściwie jest kiedy taka osoba najpóźniej w takim czasie zreflektuje się w swojej sytuacji i podejmie stosowne kroki. W takim przypadku bowiem restrukturyzacja kredytów jest w najwyższym stopniu skuteczna.

Przede wszystkim powinno się zainicjować pertraktacje z bankami. Dzięki sprawnym negocjacjom zdołamy otrzymać zawieszenie spłacanego kredytu i przeżyć "przykry" czas. W dodatku jest szansa zracjonalizowania poziomu opłacanych rat a co za tym idzie damy radę naprawić nasz osobisty budżet.

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy praktycznej dla dł


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.


June 03 2015

mzarcin

Restrukturyzacja kredytów- idealna droga do finansowej niezależno


Restrukturyzacja kredytów w ostatnim okresie cieszy się raz za razem większym zainteresowaniem naszych rodaków i nie ma w tym fakcie nic osobliwego. Jak bowiem demonstrują minione analizy zrobione przez krajowy instytut badawczy przeszło dwa miliony Polaków nie płaci w czasie swoich zadłużeń. Znaczy to, że z każdym rokiem przybywa osób zadłużonych, które nie radzą sobie z organizacją swego zadłużenia. Wielu ekspertów sygnalizuje to, iż jeśli tendencja ta będzie się utrzymywać to może to przyczynić się do dużej liczby tragedii rodzinnych, jest to konsekwencja w skali mikro. Ale już w skali makro rodzi to nader niekorzystne rezultaty dla rodzimej ekonomii. Tzn. ludzie nadmiernie zadłużone gdy nie posiadają szans regulowania swych zadłużeń i pragnąc wystrzec się przed egzekucją komorniczą uciekają w "szarą strefę" i wypadają niejako z "obiegu" ekonomicznego".

Zadaniem doradców finansowych jest to aby nie doprowadzać do tak ostatecznych sytuacji a w czasie gdy osoba ma problemy pieniężne zastosować stosowne rozwiązania. Jednym z nich jest restrukturyzacja kredytów. Redukuje się ona przede wszystkim do tego aby w sytuacji w której konsument nie ma zasobów finansowych na spłacanie kredytów np. uległ poważnemu wypadkowi i stracił pracę a w związku z tym źródło zarobkowania bank zgodził się na zawieszenie spłaty kredytu na pewien okres lub zmniejszył wysokość rat.

W pewnych przypadkach restrukturyzacja kredytów polega na ich konsolidacji. Np. jest pewna grupa osób, która to posada parę albo nawet kilkanaście pożyczek krótkoterminowych tzw. chwilówek. Mają one to do siebie, że są względnie kosztowne w obsłudze a przecież znacznie lepszym wyjściem jest jeden tani kredyt konsolidacyjny.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl